POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Încrederea dumneavoastră în produsele si serviciile noastre este una din principalele noastre preocupări. In acest scop, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL este inregistrata ca entitate juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Str. Ivarului  nr.10, sector 2,  tel: 021.3111110, email: office@926.ro, website: www.926.ro, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/3396/2010, cod unic de inregistrare  RO 26727275 cont RO32INGB0000999901890768 , deschis la ING Bank NV Amsterdam.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SC TODAY BUSINESS GROUP de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, sau prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere).

Utilizarea acestui website apartinand SC TODAY BUSINESS GROUP SRL de catre dumneavoastra se supune prezentei Politici de Confidentialitate disponibila pe website-ul nostru.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi nu utilizaţi  website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/produse să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza SC TODAY BUSINESS GROUP SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Pentru a accesa website-ul detinut de SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, inclusiv oferirii de produse /servicii clientilor nostri, implicand achizitionarea de produse/servicii SC TODAY BUSINESS GROUP SRL oferite pe website, sau abonarea la newsletter-ele SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, depunerea online  a candidaturilor pentru pozitiile deschise in cadrul companiei, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, SC TODAY BUSINESS GROUP SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :

 • numele și prenumele, telefon mobil, e-mail, adrese de livrare, studii, experienta profesionala, vechime in munca, abilitati, hobby, sex, adresa IP, cookies,etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre SC TODAY BUSINESS GROUP SRL , exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai SC TODAY BUSINESS GROUP SRL (actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali, candidatii care aplica pentru pozitiile vacante din cadrul companiei;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite produse/servicii specifice activitatii SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, sau pentru a putea candida pentru posturile vacante din cadrul companiei, va putem solicita datele cu caracter personal necesare oferirii produselor/serviciilor noastre, procesului de recrutare/selectie iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii produselor/serviciilor noastre/initierii unei relatii contractuale de munca in cazul in care veti fi selectat si acceptat pentru postul la care ati aplicat.

Atunci cand achizitionati un produs/serviciu furnizat de SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, sau atunci cand candidati pentru posturile vacante din cadrul companiei, vom colecta date personale in legatura cu furnizarea respectivelor produse/servicii/sau pentru procesul de recrutare/selectie. Totodata, vom colecta date cu caracter personal  in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de SC TODAY BUSINESS GROUP SRL.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a SC TODAY BUSINESS GROUP SRL;
 • Recrutarea si selectia personalului- pentru cei care aplica pentru posturile vacante;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor SC TODAY BUSINESS GROUP SRL;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti, cu exceptia celor prezentati mai jos, fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai SC TODAY BUSINESS GROUP SRL (actuali, fosti sau potentiali), reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali, candidatii care aplica pentru pozitiile vacante din cadrul companiei;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecatoresti,

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SC TODAY BUSINESS GROUP SRL,  in scop promotional (marketing), doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de SC TODAY BUSINESS GROUP SRL in acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea TODAY BUSINESS GROUP SRL, va puteti dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC TODAY BUSINESS GROUP SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC TODAY BUSINESS GROUP SRL , pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SC TODAY BUSINESS GROUP SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC TODAY BUSINESS GROUP SRL si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul SC TODAY BUSINESS GROUP SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare

In cazul platilor efectuate cu cardul, comercializarea produselor  se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu TODAY BUSINESS GROUP SRL. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu TODAY BUSINESS GROUP SRL garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe baza de consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SC TODAY BUSINESS GROUP SRL , in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  constituie elemente determinante pentru accesarea produselor/serviciilor oferite de SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale, precum si pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selectie.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC TODAY BUSINESS GROUP SRL poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor din cadrul SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@926.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta:

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL, Str. Ivarului nr.10, sector 2, Cod Postal 023638, Bucuresti.

SC TODAY BUSINESS GROUP SRL poate, daca este cazul, sa solicite persoanei vizate sa puna la dispozitie informatii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii produselor/serviciilor SC TODAY BUSINESS GROUP SRL , ori aplicarii pentru posturile vacante din cadrul companiei, si/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website, dumneavoastra ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

– prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopurile specificate in prezentul document, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

– faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si  in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC TODAY BUSINESS GROUP SRL , in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat;

– faptul ca SC TODAY BUSINESS GROUP SRL  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search